Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Risicogroepen

Bij kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking is de kans groter dat zij te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen in de vorm van daderschap, maar ook en vooral wanneer het gaat om het risico om slachtoffer te worden van dergelijke praktijken. Ben Zijl voorziet op diverse manieren in preventie, voorlichting en cursussen. Deze adviezen zijn niet alleen belangrijk voor ouders en beroepsopvoeders, maar ook voor medewerkers van woon- en werkvoorzieningen.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Noordeinde 16
2742AG Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

Voorkomen is beter dan genezen

Een sociale woon- of werkvoorziening dient een veilige haven te zijn voor kinderen, jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Juist omdat deze groep kwetsbaar is wanneer het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk dat de medewerkers van deze woon- of werkvoorziening er alles aan doen om een veilige leef- of werkomgeving te garanderen. De praktijk van Ben Zijl kent diverse manieren om u hierbij te helpen en van adviezen te voorzien. Zo kunnen wij, samen met u, de protocollen van uw woonvoorziening, sociale werkplaats en/of zorgboerderij doornemen. Zijn deze protocollen in orde? Zo nee, op welk(e) gebied(en) moeten de protocollen aangepast worden? Gaan uw medewerkers en vrijwilligers op een goede manieren om met deze protocollen? Voorkomen is immers beter dan genezen! U kunt bij ons terecht voor uitgebreid advies, of u nu medewerker, opvoeder, ouder of begeleider bent. Als u bij ons niet op de juiste plaats blijkt te zijn, zullen we altijd proberen om u door te verwijzen. Ook kunt u voor de juiste hulp zoeken op de site www.refoplaza.nl

Stel uw vraag!

De praktijk van Ben Zijl voorziet in een sturende rol (therapieën en ondersteuning), maar ook in een adviserende. U kunt bij ons terecht voor diverse adviezen op het gebied van seksualiteit en verstandelijke beperkingen.

  • Bedoeld voor medewerkers van woon- en werkvoorzieningen;
  • De inhoud van diverse protocollen;
  • Hoe gaan medewerkers en vrijwilligers met deze protocollen om?

Een eerste telefonisch advies is altijd vrijblijvend en kosteloos. Ook proberen wij u, indien noodzakelijk, door te verwijzen.