Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Voorkomen is beter dan genezen

Het oplossen van problemen met behulp van therapie is uiteraard goed. Maar voorkomen is beter dan genezen. De praktijk van Ben Zijl richt zich niet alleen op probleemoplossende maatregelen, maar ook op therapieën, cursussen en voorlichting ter preventie. Op deze manier bent u beter in staat om toekomstige problemen vóór te zijn of in een vroeg stadium op te lossen.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Noordeinde 16
2742AG Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

Risico's bij autisme of verstandelijke beperking

Opvoeding is geen eenvoudige taak, ook niet voor ouders met een kind zónder verstandelijke beperking, autisme of psychische stoornis. Desalniettemin zijn er specifieke problemen of vragen waar u in geval van autisme of verstandelijke beperking eerder mee te maken krijgt. Om deze problemen voortijdig het hoofd te bieden, richt onze praktijk zich ook op cursussen en gastcolleges op het gebied van de veiligheid van sociale woonvoorzieningen en struikelblokken rondom autisme en seksualiteit. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme is het immers moeilijk om sociale situaties het hoofd te bieden, sociale interacties te begrijpen en te weten waar de grenzen van zichzelf en anderen liggen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger als het gaat om de risico's van grensoverschrijdend gedrag en passen niet in reguliere dadertherapie, aangezien deze therapie vaak groepsgewijs gegeven wordt. Voor mensen met een verstandelijke beperking is deze vorm van therapie niet geschikt, aangezien zij vaak het vermogen missen om zich in te leven in anderen.

Cursussen en voorlichting

Onder het kopje Preventie vindt u diverse cursussen en therapieën die worden verzorgd door de praktijk van Ben Zijl. Zo bieden wij u onder andere;

  • Advies en cursussen met betrekking tot sociale veiligheid in woon- of werkvoorziening;
  • Cursus Autisme en seksualiteit;
  • Therapie voor mensen met afwijkend seksueel gedrag;
  • Individuele therapie bij seksverslaving.

Wilt u zich aanmelden of heeft u behoefte aan voorlichting en/of advies, neemt u dan contact op met de praktijk. Alle genoemde cursussen, therapieën en gastcolleges zijn laagdrempelig en oplossingsgericht.