Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Seksualiteit en kwetsbaarheid

Seksualiteit gaat niet bij iedereen vanzelf. Zeker jongeren met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar wanneer het gaat om seksualiteit. Bij onze praktijk kunt u terecht voor seksuologische hulpverlening aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. Zij zijn immers minder goed in staat om sociale interacties te begrijpen en lopen daardoor grotere kans in seksueel grensoverschrijdende situaties terecht te komen.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Noordeinde 16
2742AG Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

Verstandelijke beperking en seksualiteit

Onderdeel van een goede opvoeding is het leren omgaan met seksualiteit. Is uw kind of jongere verstandelijk beperkt of heeft het een stoornis in bijvoorbeeld het autistische spectrum, dan kan het heel moeilijk zijn om uw kind te begeleiden in zijn of haar seksualiteit. Een jongere met een autistische stoornis is seksueel kwetsbaar, omdat hij of zij weinig tot geen inzicht heeft in sociale interacties. Ook kunnen kinderen met autisme er soms seksuele preoccupaties op na houden die niet wenselijk zijn. Parafilieën, dat wil zeggen seksuele gedragingen, fantasieën of voorkeuren die afwijkend of zelfs schadelijk zijn, zijn bij autisme geen zeldzaam verschijnsel. Als ouder is het moeilijk om uw kind daarin te begeleiden en te sturen. Tijdige seksuologische hulpverlening kan helpen voorkomen dat van uw kind misbruik wordt gemaakt, maar ook dat uw kind zélf misbruik maakt van anderen. Wie geen sociale omgangsvormen begrijpt en geen of weinig inzicht heeft in de signalen van anderen, gaat immers eerder (onbedoeld) over een grens.

Seksuologie op maat

Seksuologische hulpverlening is ruimschoots vertegenwoordigd, óók aan kinderen en jongeren. Wat maakt de praktijk van Ben Zijl dan zo speciaal:

  • Voornamelijk gericht op seksuologische hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking;
  • Al dan niet in samenhang met autisme of andere psychiatrische stoornis.

U kunt bij ons terecht wanneer u vragen heeft of problemen ervaart rondom uw kind en seksualiteit, zoals bijvoorbeeld een autistische jongere die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont.