Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Opvoedingsondersteuning

Grijze haren zijn erfelijk: ouders krijgen ze van hun kinderen. Gekheid natuurlijk, maar er zijn situaties waarin de opvoeding van een kind nog moeilijker is dan anders. Bijvoorbeeld als uw kind autisme of een aan autisme verwante stoornis heeft, ADHD of ADD. Of als uw kind verstandelijk gehandicapt is. In deze gevallen kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Bij Ben Zijl kunt u terecht voor adequate opvoedingsondersteuning.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Noordeinde 16
2742AG Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

De vragen van de ouders als uitgangspunt

De term 'opvoedingsondersteuning' is een verzamelnaam van verschillende gebieden waarop ouders en verzorgers begeleiding kunnen krijgen in de opvoeding van hun pupillen. Het aanvragen van opvoedingsondersteuning betekent niet dat u als opvoeders gefaald heeft; het betekent juist dat u bereid bent om problemen en struikelblokken onder ogen te zien en waar mogelijk het hoofd te bieden. Door het tijdig aanvragen van opvoedingsondersteuning kunnen ernstige gezinsproblemen voorkomen worden. Opvoedingsondersteuning is derhalve niet alleen curatief, maar ook preventief. In veel gevallen zijn de ouders na een of meerdere adviezen afdoende toegerust om de thuissituatie verder in betere banen te leiden. Ook de draagkracht en de opvoedkundige competenties van de ouders hebben baat bij professionele ondersteuning, zeker wanneer er sprake is van kinderen met een stoornis of verstandelijke handicap. Opvoedingsondersteuning gaat uit van het principe dat ouders het beste voor hebben met hun kinderen, maar niet altijd weten hoe ze het kind kunnen steunen, stimuleren of sturen. Professionele ondersteuning betekent: de vragen van de ouders als uitgangspunt nemen.

Opvoedingsondersteuning voor ouders

U kunt bij de praktijk van Ben Zijl terecht voor opvoedingsondersteuning bij kinderen met autisme, ADHD, ADD of een verstandelijke beperking. Bij de opvoedingsondersteuning worden uw vragen en problemen als uitgangspunt genomen.

  • Aanleren nieuwe opvoedingsvaardigheden;
  • Versterken bestaande opvoedingsvaardigheden;
  • Omgaan met problemen en struikelblokken;
  • De handicap van uw kind beter begrijpen.

Het aanvragen van opvoedingsondersteuning betekent niet dat u als ouder gefaald heeft, maar juist dat u bereid bent het nodige te doen om uw kind beter te begeleiden, ook als uw kind een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis heeft.