Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Begeleiding en ondersteuning bij autisme

Voor veel ouders is de diagnose “autisme” behoorlijk schrikken, maar betekent het tegelijkertijd: een stukje (h)erkenning van hun kind. Het opvoeden van een kind met een autistische stoornis vraagt veel geduld, doorzettingsvermogen en inzicht in wat een autistische stoornis precies is. Hoewel er niet zoiets bestaat als DE autist, vertonen autistische kinderen wel veel overeenkomsten in hun gedrag. Autisme begrijpen is de eerste stap op weg naar goede begeleiding.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Noordeinde 16
2742AG Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

Uw kind helpen zich veilig te voelen

Opvoeden bestaat uit interactie tussen ouders en kinderen. Wanneer een kind een communicatiestoornis heeft, zoals autisme, frustreert deze stoornis de opvoeding in grote mate. Het is moeilijk om u als niet-autistische ouder te leren verplaatsen in de belevingswereld van uw autistische kind, maar voor uw kind is het andersom nog veel moeilijker om u te begrijpen! In de ogen van kinderen met autisme is de wereld immers vreemd, onveilig en onberekenbaar, wat voor hen een reden is om zich steeds verder terug te trekken. Begeleiding bij autisme bestaat er dan ook uit om de ouders te leren hoe zij het kind moeten benaderen, de handicap (het autisme) te compenseren en ongewenste gedragingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, omdat kinderen met autisme zich van nature fel verzetten tegen alles wat verandering inhoudt. Door structuur aan te brengen in het wereldje van uw kind, leert het om zich thuis veiliger te voelen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De praktijk van Ben Zijl richt zich ondermeer op effectieve hulpverlening en begeleiding bij autisme. Is uw kind autistisch, dan is het niet verwonderlijk als uw kind extra begeleiding nodig heeft in het omgaan met seksuele preoccupaties en seksualiteit in het algemeen. Vaak voorkomende problemen zijn:

  • Seksuele parafilieën en preoccupaties;
  • Ontbreken van seksuele remmingen;
  • Geen oog voor grenzen van zichzelf en anderen.

Jongeren met autisme missen immers over het algemeen “sociale antennes”, waardoor het gevaar van seksueel grensoverschrijdend gedrag reëel is. Ook voor opvoedingsondersteuning kunt u bij Ben Zijl terecht.