Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Begeleiding en ondersteuning bij ADHD

Ouders van een kind met ADHD moeten soms tegen behoorlijk wat vooroordelen opboksen. “Gewoon een kwestie van beter opvoeden,” is één van deze vooroordelen. Onterecht, want ADHD is een serieuze stoornis die veel aandacht en energie vraagt van hen die ermee te maken hebben. In de volksmond wordt weleens gezegd dat ADHD staat voor 'Alle Dagen Heel Druk'. Dit is onterecht, want niet ieder kind met ADHD is hyperactief of druk in de omgang.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Noordeinde 16
2742AG Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

Problemen bij ADHD-kinderen

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vertaald: Aandachttekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Hiermee wordt niet bedoeld dat ADHD kan ontstaan door gebrek aan aandacht in de opvoeding. Integendeel zelfs, want opvoeders van kinderen met ADHD zullen extra veel aandacht en energie moeten steken in de begeleiding van hun kind(eren). Een kind met ADHD heeft in de regel moeite met het vasthouden van de aandacht, is snel afgeleid en erg impulsief. Hierdoor kunnen diverse problemen ontstaan, zoals leerproblemen en onderprestatie. Ook hebben veel kinderen moeite met sociale vaardigheden, omdat hun drukke en impulsieve gedrag weerstand oproept bij andere kinderen. Hoewel mensen met ADHD vaak creatieve, empathische mensen zijn met een groot gevoel voor humor, maakt hun ADHD het hen moeilijk om “goed uit de verf” te komen. Hun eigenwaarde kan hierdoor een flinke deuk oplopen. Kinderen en jongeren, maar ook volwassenen met ADHD hebben blijvend behoefte aan structuur, ordening, feedback en aanmoediging vanuit hun omgeving.

Wereld van verschil

Bij Ben Zijl kunt u terecht voor opvoedingsondersteuning voor kinderen met ADHD en ADD. Een kind met ADHD of ADD vraagt immers extra begeleiding en ondersteuning. Zo leert u omgaan met struikelblokken van uw kind, zoals:

  • Snel afgeleid zijn;
  • Zich moeilijk kunnen concentreren;
  • Ontbreken van structuur;
  • Faalangst;
  • Problemen met sociale vaardigheden

Inzicht in ADHD en in de vraag wat u, uw partner en de directe omgeving van het kind betekenen in de omgang met ADHD of ADD, kunnen voor het welzijn van uw kind een wereld van verschil maken. Ook voor vragen en advies over ADHD kunt u bij Ben Zijl terecht.