Menu Sluit

Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap

Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Het hulpaanbod van Ben Zijl

Bij de praktijk van Ben Zijl kunt u voor verschillende zaken terecht. De opleiding en expertise van Ben Zijl maken verschillende vormen van hulpverlening mogelijk, zoals opvoedingsondersteuning, therapie voor seksverslaafden en deelname aan cursussen. Ook voorzien wij in seksuologische hulpverlening aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een andere psychiatrische stoornis. U kunt bij ons terecht voor vragen en advies over autisme, ADHD, verstandelijke beperkingen en seksualiteit.

Ben J. Zijl / Arie van Zetten

Praktijkadres:
Dorpstraat 68
2742 AK Waddinxveen
06 1097 37 47
b.g.g. 0182 - 61 26 55
Voor informatie en afspraken:
06 1097 37 47 (Arie van Zetten)

Adequate hulpverlening

Tot voor kort was er nauwelijks adequate hulpverlening voor jongeren met een verstandelijke beperking die te maken hebben met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Juist mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak erg veel moeite hun eigen grenzen, maar ook die van anderen, te kennen en te respecteren. Daardoor lopen ze een groter risico dader of slachtoffer te worden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daderhulpverlening vindt meestal plaats in de vorm van groepstherapie. Binnen deze groepen passen jongeren met een verstandelijke beperking echter niet. Daarvoor hebben ze in de regel te weinig inlevingsvermogen in anderen. Ook is luisteren naar anderen voor hen vaak heel moeilijk. Wij werken sinds enige tijd met een individuele therapie, die wij speciaal ontwikkeld hebben voor slachtoffers en daders met een verstandelijke beperking. In onze therapie wordt de cliënt op een positieve manier geconfronteerd met seksualiteit, en wordt hem of haar geleerd de juiste grenzen voor zichzelf te hanteren en de grenzen van anderen te respecteren.

Kortdurend en effectief

De genoemde therapie is een kortdurende therapie, speciaal ontwikkeld voor daders en slachtoffers van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Door adequate hulpverlening kunnen toekomstige problemen immers voorkomen worden.

  • Voor mannen én vrouwen die dader of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend seksueel gedrag;
  • Speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • Intakegesprek;
  • Zes sessies met de cliënt;
  • Evaluatiegesprek en twee herhalingsgesprekken.

De herhalingsgesprekken vinden plaats drie maanden en een half jaar na afronding van de therapie. Ook voor andere voorlichting, advies en ondersteuning kunt u terecht bij de praktijk van Ben Zijl. Onder de subkopjes vindt u diverse vormen van ons hulpaanbod.