Hulpverlening, ook voor mensen met een handicap Curatieve hulpverlening, kortdurend en oplossingsgericht

Hulpaanbod

Over Ben Zijl

Na de afronding van zijn studie maatschappelijk werk (1985) werkte Ben Zijl lange tijd bij een zendingsorganisatie. Nadien maakte hij de overstap naar een oudervereniging, waar hij zich specialiseerde in seksuologische hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking. Ook volgde hij diverse opleidingen op het gebied van seksuologie en autisme. Sinds 2011 werkt hij vanuit zijn eigen praktijk als Registertherapeut BNG.

Ben J. Zijl
Noordeinde 16
2742 AG Waddinxveen
0182 - 61 26 55
b.g.g. Tel. 06 1097 37 47 (18.00 uur - 19.00 uur)
info@praktijkbenzijl.nl

Kortdurend en oplossingsgericht

De praktijk van Ben Zijl kenmerkt zich door het aanbod van kortdurende, oplossingsgerichte therapie. Alvorens met de therapie gestart wordt, vindt een intakegesprek plaats. Tijdens deze intake wordt bekeken of de cliënt in aanmerking komt voor therapie. Is dit het geval, dan wordt er vervolgens een behandelplan en een behandelcontract opgesteld. In het behandelcontract wordt vastgelegd welke doelstelling cliënt en hulpverlener hebben en welke wegen zij zullen bewandelen om dit doel te bereiken. Tevens wordt een indicatie gegeven voor het benodigde aantal sessies. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van acht tot tien sessies, inclusief intake en evaluatiegesprek. Mocht tijdens de therapie blijken dat deze hoeveelheid sessies niet voldoende is, dan wordt hierover tijdig overlegd met de cliënt of, indien van toepassing, met ouders, verzorgers of mentoren. Verder kunt u in de praktijk van Ben Zijl terecht voor cursussen en opvoedingsondersteuning op het gebied van autisme, ADHD en verstandelijke beperkingen. Ook geeft hij therapie aan mensen met seksverslaving. Dit is een kortdurende, individuele therapie voor mensen met een normaal IQ.

 

In het kort

De werkwijze van de praktijk kenmerkt zich door oplossingsgerichte, kortdurende therapie. Door het vooraf vastgestelde behandelplan weet u precies waar u aan toe bent.

  • Intakegesprek;
  • Behandelcontract en behandelplan;
  • Acht tot tien sessies met cliënt;
  • Intake en evaluatie.

De tarieven van de praktijk van Ben Zijl zijn vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Of de therapie (gedeeltelijk) vergoed wordt, hangt af van uw zorgverzekeraar en het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, neemt u dan contact met hen op.